Kosten van de activiteiten

Vanaf maart 2015 wordt voor een deel van de activiteiten een (hele) kleine bijdrage gevraagd.

Het is ons streven zoveel mogelijk low-budget te organiseren, maar omdat (gelukkig) steeds veel kinderen meedoen zijn de kosten per activiteit aanzienlijk. Door middel van de bijdragen kunnen we de continuïteit van alle activiteiten beter waarborgen en zijn we niet alleen meer afhankelijk van gulle gevers en sponsoren.

De gevraagde vergoeding staat altijd vermeld bij de activiteit-omschrijving, in de uitnodiging of op de website.

Wijze van betalen

De kosten worden door ons geïncasseerd bij aanmelding voor een activiteit.
Om dit te kunnen doen vragen wij jullie om eenmalig een machtiging te verlenen.
> Ga naar machtigingskaart

Het is niet mogelijk om contant of via bankoverschrijving te betalen!!

Bij tijdige afmelding wordt de geïncasseerde vergoeding natuurlijk automatisch terugbetaald.
Voor het intrekken van de machtiging is een telefoontje of berichtje voldoende.

 

Voor vragen over de bijdragen of over de machtiging zijn wij bereikbaar via het secretariaat.

Neem ook zeker contact met ons als de bijdrage een probleem voor je is. Samen komen we altijd tot een oplossing.