Voor kinderen en tieners die naar het Speciaal Onderwijs (SO/SBO/VSO/Praktijkonderwijs) gaan of die met een rugzakje op het reguliere onderwijs zitten is het vaak lastig om aan te sluiten bij een sport(vereniging) en in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Ervaring leert dat ook voor (jonge) volwassenen, die niet meer naar school gaan , dit probleem meestal blijft bestaan en zelfs groter wordt. Veel ouders van deze “bijzondere kinderen” zullen dit probleem vast herkennen.

Het gevolg voor deze jongeren is:

  • Geen actieve, sportieve, gezonde tijdsbesteding
  • (Na school) weinig activiteiten buitenshuis
  • Geen aansluiting met leeftijdsgenoten
  • Eenzaamheid
  • Ouders voelen zich soms machteloos en staan alleen

De enige oplossing voor deze problemen is participeren: meedoen in de maatschappij, meedoen met anderen. Als ouders van “bijzondere kinderen” hebben we daarom stichting MeeDoen S&B opgericht. Daarvoor was er in Son & Breugel nog bijna niets voor deze groep jongeren. Wij organiseren  iedere maand leuke vrijetijdsactiviteiten en we werken samen met verschillende sportverenigingen om speciale teams/lessen in te richten voor deze groep jongeren. Zij kunnen dan dingen doen die andere jongeren ook doen en op die manier leren zij andere jongeren kennen en houden daar misschien dan wel een vriendje aan over. Ze komen in beweging, voelen zich niet meer eenzaam en kunnen zo werken aan hun gezondheid, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen.

Het gaat in Son & Breugel om een grote groep jongeren. Sowieso al 90 kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer en tel daar nog de kinderen bij op die met een rugzakje in het regulier onderwijs zitten of de kinderen die zelf op de fiets naar het speciaal onderwijs gaan. Ook jongeren die misschien geen indicatie hebben, maar om een andere reden moeilijk kunnen aansluiten in het reguliere mogen zeker meedoen. Van de jongvolwassenen die niet meer naar school gaan zijn inmiddels enkele tientallen bij ons bekend.

De vrijetijdsactiviteiten worden begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een korte deskundigheidstraining. Hiervoor hebben wij samenwerking gezocht met MEE en de LEV groep. En samen met ervaren ouders van bijzondere kinderen komen wij een heel eind.

We werken  samen met een aantal sportverenigingen en in overleg zijn de lessen ingevuld:
o.a. kleine groepjes, deskundigheidsbevordering voor trainers, ervaren ouders inzetten als begeleiding, indelen van groepen op soort beperking / ontwikkelingsniveau van de jongeren.

Ook kinderen, tieners in die rondom Son & Breugel wonen kunnen van het aanbod gebruik maken. Hoe meer jongeren meedoen hoe meer mogelijkheden voor vriendschappen en hoe beter de verenigingen de lessen kunnen indelen op leeftijd en niveau.

Voor ouders worden regelmatig contact- en/of thema-avonden georganiseerd. Ouders krijgen informatie die voor hen van belang kan zijn en ze kunnen elkaar helpen door ervaringen, tips en gevoelens te delen.

Initiatiefnemers die zelf  een dergelijke aanbod voor jongeren met een beperking willen opzetten in de eigen gemeente kunnen ondersteuning krijgen van Stichting MeeDoen S&B, in de vorm van een presentatie, brochure en een overzichtelijk stappenplan.