Risicoanalyse:

Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is voor seksueel misbruik.

Het bestuur van MeeDoen heeft de risicoanalyse uitgevoerd en heeft drie risicofactoren vastgesteld.

 1. De doelgroep van MeeDoen zijn kwetsbare jonge mensen, waarvan de ontwikkelingsleeftijd jonger is dan de kalenderleeftijd. Met minderjarige(n) worden daarom alle kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die deelnemen aan de activiteiten van MeeDoen bedoeld. Deze minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor misbruik door een grotere afhankelijkheidsrelatie.
 2. Personen die zich aanmelden als (vrijwillige)medewerker, kunnen personen zijn, die eropuit zijn om minderjarigen te misbruiken. Ze herkennen kwetsbare kinderen op afstand.
 3. Mogelijke momenten waarbij volwassenen alleen zijn met minderjarigen.

Preventiebeleid:

MeeDoen meent middels onderstaande preventieve maatregelen de risicofactoren te kunnen beperken.

 • (Vrijwillige)medewerkers mogen alleen actief meehelpen, als er een VOG is aangevraagd, is toegekend en is overlegd aan het bestuur van MeeDoen.
  Bij een VOG-aanvraag gaat het ministerie van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Maar hij zal hem wellicht wel krijgen als hij hem nodig heeft voor de functie van financieel medewerker bij een autobedrijf. Het gaat om de relatie tussen de gepleegde delicten en de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.
 • MeeDoen hanteert de regel dat bij alle georganiseerde activiteiten, minimaal twee (vrijwillige)medewerkers aanwezig zijn, zodat het één-op-één contact met minderjarigen kan worden beperkt.

Kwaliteit preventiebeleid bewaken:

Het uitvoeren van een risicoanalyse wordt minimaal één keer per jaar herhaald door het bestuur en wordt ingebracht bij het vrijwilligersoverleg. Ook wordt hier de input van de deelnemers en/of ouders niet vergeten. Verbeterpunten ten opzichte van het preventiebeleid worden direct opgepakt.

Aanstellingsbeleid (vrijwillige)medewerkers:

Nieuwe (vrijwillige)medewerkers worden zorgvuldig gescreend. MeeDoen gebruikt hiervoor onderstaande maatregelen:

 • MeeDoen pretendeert alleen nieuwe (vrijwillige)medewerkers aan te nemen uit bestaande contactenkring.
 • Voordat de (vrijwillige)medewerker aangesteld wordt, vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats met minimaal twee leden van het bestuur. Motivatie en achtergrond worden altijd besproken.
 • (Vrijwillige)medewerkers mogen alleen actief meehelpen, als er een VOG is aangevraagd, is toegekend en is overlegd aan het bestuur van MeeDoen.
 • De (vrijwillige)medewerker wordt gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Er is geen formeel vrijwilligerscontract.