Mensen met een klacht of een vermoeden van misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag kunnen zich direct wenden tot het bestuur. (Vrijwillige)medewerkers zijn verplicht, conform de gedragscode, grensoverschrijdend gedrag en (vermoedens van) seksueel misbruik direct te melden bij het bestuur. Het bestuur is gehouden om direct actie te ondernemen en, indien nodig, nader onderzoek te doen.

 

Wanneer melden bij het bestuur niet gewenst is, dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon staat buiten de organisatie, maar is op gepaste afstand betrokken. De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Ook kan de vertrouwenspersoon een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de organisatiecultuur, zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen worden.

Bestuur en vertrouwenspersoon hanteren bij (vermoedens van) seksueel misbruik altijd het protocol ‘Help het is mis!’ Het protocol is na te lezen op: https://www.inveiligehanden.nl/als-het-mis-is

Vertrouwenspersoon:
Mevrouw Lisette Klerk

Lisette Klerk is te bereiken via mail: vertrouwen@meedoensenb.nl
Als telefonisch contact gewenst is mail uw telefoonnummer door naar dit adres en zij belt u zo snel mogelijk terug.