Dankzij de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers kan Stg. MeeDoen S&B haar doelen halen.

Bestuur:

Voorzitter Maaike van Kempen maaike@meedoensenb.nl
Secretaris Diana van der Looij diana@meedoensenb.nl
Penningmeester Hein Dahmen hein@meedoensenb.nl
Bestuurslid/administratie Angelique Hubers angelique@meedoensenb.nl
Bestuurslid Chantal Goossens chantal@meedoensenb.nl

 

De vaste vrijwilligers die nu bij ons betrokken zijn, betreffen in veel gevallen ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast doen er ook vrijwilligers mee die affiniteit hebben met de doelgroep en zelf geen ouder/verzorger zijn. Vrijwilligers die willen meedoen kunnen kiezen voor een regelmatige, ‘vaste’ bijdrage in activiteitencommissies of voor incidenteel inspringen.