Stichting MeeDoen vindt het heel belangrijk dat iedereen die meedoet bij Stichting MeeDoen, kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, vrijwilliggers, zich altijd veilig en prettig kan voelen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over manier van omgaan met elkaar, vrijwilligers beleid, etc.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een dossier Veilig MeeDoen.

Omgangsregels

Iedereen die mee doet met de activiteiten van Stichting Meedoen S&B onderschrijft de doelstellingen en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom om mee te doen.

>Lees meer

Risicoanalyse en Preventiebeleid

Risicoanalyse:

Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is voor seksueel misbruik.

Het bestuur van MeeDoen heeft de risicoanalyse uitgevoerd en heeft drie risicofactoren vastgesteld.

>Lees meer

Meldingsprocedure en vertrouwenspersoon

Mensen met een klacht of een vermoeden van misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag kunnen zich direct wenden tot het bestuur.  Het bestuur is gehouden om direct actie te ondernemen en, indien nodig, nader onderzoek te doen.
Wanneer melden bij het bestuur niet gewenst is, dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

>Lees meer

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers MD

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

>Lees meer