Tot nu toe was het hele aanbod aan vrijetijdsactiviteiten gratis.  Het bestuur heeft recent een besluit genomen om hierin verandering te brengen:  Vanaf nu zal voor een deel van de activiteiten een kleine bijdrage gevraagd worden.  Het waarborgen van de continuïteit van alle activiteiten is de belangrijkste redenen voor dit besluit.

Het is ons streven zoveel mogelijk low-budget te organiseren, maar omdat (gelukkig) steeds veel kinderen meedoen zijn de kosten per activiteit aanzienlijk. Voor vragen over dit besluit zijn wij bereikbaar op bovenstaand adres.

De gevraagde vergoeding staat altijd vermeld bij de activiteit omschrijving, in de uitnodiging of op de website.
Wijze van betalen

De kosten worden door ons geïncasseerd bij aanmelding voor een activiteit.
Om dit te kunnen doen vragen wij jullie om eenmalig een machtiging te verlenen. Zie bijgaand.
Het is niet mogelijk om contant of via bankoverschrijving te betalen!!
Bij tijdige afmelding wordt de geïncasseerde vergoeding natuurlijk terugbetaald.

 

Voor vragen over het besluit of over de machtiging zijn wij bereikbaar op bovenstaand adres.

Neem ook zeker contact met ons als de bijdrage een probleem voor je is.